Водич о опасностима од употребе информационо-комуникационих технологија

Водич о опасностима од употребе информационо-комуникационих технологија

У  оквиру програма „Социјализација с правом и превенција малољетничке делинквенције у Републици Српској“ (ПСП) полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске су израдили електронску верзију Водича о опасностима од употребе...