Помоћно-техничко особље

Јеленко Тепић– ложач

Небојша Илић – ложач

Стојадин Петрушић – ноћни чувар

Душан Савановић – домар

Војин Кузмић – возач

Горан Керезовић – ложач

Ново Благојевић – домар

Драган Шкорић – хигијеничар

Радијана Бабић – хигијеничар

Јадранка Верић – хигијеничар

Нада Јурић – хигијеничар

Јела Кузмић – хигијеничар

Нена Савић – хигијеничар

Нада Теодоровић – хигијеничар

Вукица Тепић – хигијеничар

Радосава Новаковић – хигијеничар

Боса Илић – хигијеничар

Смиља Курушић – хигијеничар

Даница Савановић – хигијеничар

Миланко Поповић – ложач

Миладинка Вученовић – хигијеничар

Драженко Новаковић – ложач