Управа

Директор: Душан Петрушић

Помоћник директора: Саша Благојевић

Секретар: Зорица Дукић

Психолог: Слађана Шубара

Педагог: Биљана Кнежевић

Рачуновођа: Нада  Симић

Административни радник: Јасминка Јањиловић